Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

Beiratkozás a Szigethalmi Szent István Általános Iskola 2017/2018. tanév első évfolyamára

Ideje: 2017. április 20. csütörtök, 8-tól 19 óráig és

április 21. péntek, 8-tól 18 óráig

Helye: 2315 Szigethalom, Szabadkai út 64. földszint - könyvtár

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet, letölthető innen)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet, letölthető innen) /ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók /.
 • Hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozat (letölthető innen)

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait.

 Szent István Általános Iskola Szigethalom +36-24-407608, +36-24-402861

Honlapkészítés