Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!
Tájékoztatás

a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2018/2019. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

  • 2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
  • 2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

- óvodai szakvélemény,
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek (6. sz. melléklet letöltése)!

Az egyes iskolák további dokumentumok bemutatását is kérhetik a beiratkozáskor; erről, kérjük, az adott intézmény honlapján tájékozódjanak!

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szigetszentmiklosi-jarasi-hivatal/szigetszentmiklosi-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/rackevei-jarasi-hivatal/rackevei-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

KezdőlapSzent István Általános Iskola Szigethalom +36-24-407608, +36-24-402861

Honlapkészítés